Vyhlášení 2 dnů volna ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci!

Jak jste již byli informováni v minulém školním roce, obec Všechovice byla úspěšná se svojí žádostí o dotaci na projekt kompletní rekonstrukce odborných učeben vaření,  Př + Vv a Fy + Ch. Tato rekonstrukce bude zahájena v měsíci únoru a musí být skončena nejpozději k 30. 6. 2019. Taková jsou pravidla této výzvy. Vše tedy bude probíhat za plného provozu školy s výjimkou jarních a velikonočních prázdnin. S ohledem na minimalizaci narušení výuky stavebními a jinými pracemi bylo dohodnuto, že nejnáročnější část rekonstrukce bude probíhat v období jarních prázdnin a v týdnu před jejich zahájením. V tuto dobu bude navíc přechodně v této části školy odstaveno i vytápění.

Proto tedy, v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po projednání se zřizovatelem rozhodl ředitel základní školy o vyhlášení 2 dnů volna pro žáky školy v době od 14. 2. do 15. 2. 2019.

Základní škola bude v tuto dobu uzavřena. Provoz mateřské školy zůstane zachován. O zajištění provozu školní družiny v omezeném režimu bude rozhodnuto na základě dotazníkového šetření zájmu.

Děkuji za Vaše pochopení.

 

Mgr. Daniel Navrátil

ředitel školy