Volno ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci

jak jste již byli informováni prostřednictvím zprávy v elektronické žákovské knize  a vývěskou rozhodnutí  ředitele školy při vstupu do školy, v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po projednání se zřizovatelem jsem z organizačních důvodů rozhodl o vyhlášení dnů volna pro žáky školy v e dnech 17. 4. 2019 a 7. 5. 2019.

Základní škola bude v tuto dobu uzavřena. Provoz mateřské školy zůstane zachován. O zajištění provozu školní družiny v omezeném režimu bude rozhodnuto na základě dotazníkového šetření zájmu.

Mgr. Daniel Navrátil

ředitel školy