Velikonoce jsou tady!

Na Velikonoce jsme se začali připravovat už s předstihem. Vyseli jsme velikonoční osení, aby se nám o velikonočních svátcích pěkně zelenalo a učili se básničku o velikonočním koledování. Středeční vyučování pak bylo věnováno velikonočním dílničkám. Povídali jsme si o velikonočních zvycích a tradicích nejen u nás, ale také v Anglii, v angličtině jsme na interaktivní tabuli počítali barevná velikonoční vajíčka,v matematice jsme řešili počítání s vybarvováním, ve skupinkách jsme barvili velké velikonoční kraslice, závodili jsme v běhu s velikonočním vajíčkem a nakonec jsme si vyrobili beránka, kterým jsme ozdobili velikonoční osení.A pak už jsme si společně popřáli sluníčkem protkané Velikonoce, holkám něžné koledníky a klukům bohatou pomlázku. Pěkné Velikonoce!

Fotogalerie: