Úspěchy při výuce anglického jazyka

Krásnou tradicí se pomalu stávají úspěchy našich žáků i učitelů v projektech spolupráce se základními školami celé Evropy. I za uplynulý školní rok obdržela paní učitelka Marie Kociánová společně se svými žáky velmi ceněný certifikát Twinning Quality Label za projekty eTwinning Calendar 2019 a  There is castle in my town. Jde o ocenění její práce při výuce anglického jazyka v projektech eTwinning. Odměnou jí je i  pozvánka k účasti na celonárodní eTwinning konferenci v Ostravě. 

Certifikáty kvality uděluje Národní podpůrné středisko eTwinning mezinárodním projektům, které splní předem daná kritéria. Co je pro nás ale důležitější, je zájem a nadšení, se kterým na úkolech projektů žáci pracují a uvědomují si, že anglický jazyk jim umožňuje komunikovat s vrstevníky z evropských zemí. Proto v aktivitách eTwinningu máme v plánu i nadále pokračovat.

Paní učitelce i dětem blahopřejeme a děkujeme.