Škola nanečisto

Ve středu 27. 3. proběhlo na naší škole setkání s budoucími školáky pod názvem Škola nanečisto. Předškoláci se jejím prostřednictvím mohli seznámit s prostředím školy a vyzkoušet si zábavnou a poučnou formou, jak to ve škole chodí. Celé setkání bylo motivováno pohádkou O perníkové chaloupce. Na úvod tuto pohádku  rodičům i dětem zahráli žáci 4. ročníku. Poté si rodiče vyposlechli informace o škole a k zápisu do1. třídy. Budoucí školáčci mezitím plnili pohádkové úkoly. Zdolávali cestu přes potok, prodírali se hustým lesem a poznávali lesní zvířátka. Pracovali u interaktivní tabule, řešili úkoly na pracovních listech a zdobili papírové perníčky. Všechni předškoláci zvládli pohádkové úkoly hravě a s úsměvem. Čekala je za to sladká odměna v podobě nazdobených perníčků.

Milí předškoláci, moc se na Vás těšíme u zápisu 26. dubna od 12. 30 do 16. 00 hod.