Škola nanečisto

Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na naši akci „Škola nanečisto“, která je věnována poznání školního prostředí a představení našeho školního vzdělávacího programu. Jedná se o setkání dětí - budoucích prvňáčků, jejich rodičů a učitelů naší školy.

Přijďte se společně podívat do školy a přesvědčit se na vlastní oči. Věnujte chvíli svého času budoucnosti vašeho dítěte. Během zhruba hodinového programu absolvují budoucí školáci několik ukázkových minilekcí školní práce. Výhodou je, že uvidíte, jak děti tyto dovednosti zvládají, jak spolupracují se svými vrstevníky a uvidíte také naše učitele při práci.

Navíc dostanete ucelené informace o škole, našem vzdělávacím programu a o průběhu zápisu. Také Vám budou k dispozici formuláře dokumentů potřebné k zápisu.

Děti poznají i jiné budoucí spolužáky než jen kamarády ze školky, zorientují se ve školní budově. To vše napomůže k úspěšnějšímu vstupu Vašeho dítěte do školy.

Těšíme se na Vás

kolektiv pedagogů školy