Rozhodnutí o žádostech ohledně přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Vedení školy společně s pedagogy děkuje rodičům budoucích prvňáčků za projevenou důvěru, které si velmi vážíme  a těšíme se na budoucí spolupráci.

Oznámení o přijetí pro školní rok 2018/2019