První měsíc ve škole

Naši prvňáčci mají za sebou první měsíc ve škole. Jejich první dny i týdny byly „poznávací“ – seznamovali se se spolužáky, třídou i celou školou. Co všechno už umí? Přečtou 5 písmen, dokáží poznat číslice 0 - 5, zpívají, kreslí, počítají, píší, tancují, svačí, slaví své svátky a narozeniny. Podívejte se, jak to prvňáčkům ve škole jde ...

 

https://animoto.com/play/hwmil5hFxdTKL3jxyxavBQ

 

P oznávali jsme číslice a porovnávali jsme čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5

R ozlišovali jsme levou a pravou stranu

V ymýšleli jsme slova začínající na danu hlásku

N aučili jsme se číst písmenka M, A, L, E, S

Í ...

 

T leskali jsme slabiky ve slovech

Ř íkali jsme říkanku k uvolňováníruky před psaním Peru, peru, svetr

Í ...

D oplňovali jsme úkoly na interaktivní tabuli

A o přestávkách jsme si pochutnávali na maminkami připravených svačinkách