Proč vybrat právě naši školu?

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám blíže představili naši školu s důrazem na její přednosti a výhody. Cílem našeho směřování v oblasti výchovy a vzdělávání je „HUMANISTICKÁ ŠKOLA“. Naší snahou je pokusit se uvést do rovnováhy poznávací a hodnotové stránky života.  Každý žák, i „slabší“, by měl mít možnost pocítit, co je to úspěch, pochopení. Chceme motivovat žáky touhou uspět, ne strachem z neúspěchu. Snažíme se být pro žáky životními vzory, partnery, rádci a v případě potřeby i ochránci.

Nabízíme:

 • rodinné prostředí méně početných tříd na úplné základní škole (dítě nemusí měnit školu s přechodem na 2. stupeň ZŠ)
 • snadnou dostupnost z okolních obcí (organizace rozvrhu i školních akcí je přizpůsobena aktuálnímu jízdnímu řádu)
 • součástí školy je školní jídelna a školní družina
 • škola prochází postupnou modernizací (2016 – mateřská škola, 2017 – 1. třída a 2 oddělení ŠD, 2018 rekonstrukce tělocvičny a odborných učeben)
 • 3 třídy a jsou vybaveny interaktivní tabulí, další 3 učebny jsou vybaveny dataprojektory s ozvučením a průběžně doplňujeme interaktivním vybavením další třídy
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy a německého jazyka od 7. třídy
 • výuku anglického jazyka probíhá pomocí moderních metod (např. CLIL) a zajímáme se o další moderní formy výuky cizích jazyků (např. Jolly Phonics)
 • výuku informatiky od 5. třídy a bezdrátové připojení k internetu v celé škole
 • nadprůměrnou úspěšnost žáků v testování ČŠI v matematice a přírodopisu
 • výměnné žákovské zahraniční pobyty
 • zapojení žáků do mezinárodní komunikační sítě škol – eTwinning
 • k rozvoji vědomostí, dovedností, návyků a dispozic žáků využíváme mimo klasické formy výuky rovněž individuální přístup včetně reedukace, samostatné projekty, projektové vyučování, předmětové olympiády a soutěže
 • pravidelnou a úspěšnou účast žáků školy ve sportovních a vědomostních soutěžích
 • organizaci školních sportovních i vědomostních soutěží
 • lyžařské kurzy ve 4.,  5. a 7. třídě a dvoudenní cykloturistický kurz v 9. třídě
 • plavecké kurzy ve 2. a 3. třídě
 • volnočasové aktivity – kroužky (rybářský, taneční, pohybové hry, modelářský, hra na hudební nástroje)
 • spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hranicích (psycholog je přítomen i u zápisu do 1. třídy)