Přerušení činnosti ŠD

V souladu s ustanovením §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění rozhodl ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, o přerušení činnosti školní družiny následovně:

v době podzimních prázdnin, tj. od 29. 10. do 30. 10. 2018, je provoz přerušen.