Přerušení činnosti ŠD

V souladu s ustanovením §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace o přerušení činnosti školní družiny následovně:

v době jarních prázdnin, tj. od 12. 2. do 16. 2. 2018 je provoz přerušen.