Páťáci v eTwinningovém projektu

Co je podle vás nejdůležitější při studiu cizího jazyka? Mluvit, mluvit, mluvit. Dá se to realizovat ve škole? V reálné situaci a naživo? Páťáci si to vyzkoušeli během dvou videokonferencí, které proběhly v březnu. Během první pokládali otázky žákům z italského města Montagnana, při druhé se role otočily a žáci ze španělské partnerské školy v Molins de Rei zjišťovali informace o Všechovicích.

Pro většinu našich dětí to byla první možnost přímé komunikace s cizinci. Mnozí museli překonat nervozitu a ostych. Situaci jim však usnadnila poctivá příprava na setkání a předem známý harmonogram celé akce. Určitým uvolněním a zábavnou částí videosetkání bylo vzájemné učení se českých, španělských/katalánských a italských frází. Zkušenost z videosetkání hodnotili naši žáci kladně a velmi pozitivní odezvu jsme měli i od partnerských škol.

Žáci v úvodní části projektu There is a castle in my town ještě stihli v hodinách výtvarné výchovy vytvořit návrhy na logo, které by mohlo reprezentovat celý společný projekt. V projektové činnosti se snažíme využívat efektivně výpočetní techniku a nově pořízené iPady. Žáci nafotili prostory školy a vytvořili fotokoláže, aby svou školu představili partnerům. Loga i fotokokáže si můžete prohlédnout v prostředí Twinspace. V dubnu se zaměříme na stěžejní část projektu a tou je prezentace zámku ve Všechovicích a porovnání našeho zámku s hrady v partnerských městech.