O krok dále v eTwinningu

Projekt eTwinning Calendar 2019 dospěl ke zdárnému konci – stejně jako kroužek anglického jazyka. Jsme rádi, že žáci hodnotili kroužek i projekt pozitivně.

Stěžejní výstup – eTwinningový kalendář pro rok 2019 – můžete posoudit i vy sami. V projektu však nešlo jen o kalendář samotný. V průběhu pěti měsíců se osm zúčastněných škol – z ČR, Slovenska, Ukrajiny, Španělska, Itálie, Řecka, Turecka a Lichtenštejnska setkávalo v prostředí Twinspace, které se průběžně plnilo aktivitami souvisejícími s projektem. Za velký úspěch považuji to, že všechny týmy splnily své úkoly a podařilo se tak společným úsilím vytvořit všechny strany kalendáře. Žáky bavila zejména tvorba kalendáře, interaktivní online cvičení, sdílení vánočních přáníček a soutěž o nejlepší logo. Projektové aktivity jsme si zpestřili i dvěma online setkáními s tureckou školou – přes chat a Skype videohovor.

Díky těmto zkušenostem jsme se v rámci eTwinningových projektů posunuli opět o krůček dále a v mezinárodní spolupráci budeme ještě letos pokračovat v projektu zaměřeném na hrady a zámky v našich obcích There is a castle in my town, jehož dílčí cíle již začali plnit páťáci.