Matematická olympiáda

Ve středu 24. 1. 2018 proběhlo v Přerově okresní kolo matematické olympiády pro kategorii Z9, což jsou žáci 9. tříd a odpovídajícíchh ročníků víceletých gymnázií. 

Naši školu zde již tradičně zastupoval Josef Kolařík, který v konkurenci dvaceti nejlepších matematiků okresu Přerov obsadil vynikající dělené 10.-11. místo. Výsledek je o to cennnější, že ze základních škol byli před naším Pepou pouze 2 žáci. Zbytek míst obsadili studenti Gymnázia Jakuba Škody Přerov a Gymnázia Hranice.

Pepovi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.