Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Letošní školní kolo konverzační soutěže v AJ odstartovali sedmáci. Písemnou část, která obsahuje poslechový test, si zkusili všichni. Do ústní části pak postoupilo pět nejúspěšnějších.

Při ústním pohovoru dne 22. ledna 2018 předvedli žáci své jazykové schopnosti – pohovořit o rodině, volném čase, své obci, škole, počasí nebo oblečení. Kromě slovní zásoby v základních konverzačních tématech bylo hodnoceno také to, jak žáci reagují na doplňkové otázky a dokáží svou odpověď rozvinout.

Sečtené výsledky z písemné a ústní části pak na první místo vynesly Otakara Piknu, na druhé místo Josefa Kývalu a třetí místo se shodným počtem bodů obsadila Julie Dostálová a Šimon Adame. Úspěšnou pětici doplnila Nikola Páterová.

V okresním kole, které se uskuteční 9. února 2018 v Přerově, bude školu reprezentovat Otakar Pikna. Jsme rádi, že žáci o soutěž projevili zájem a přejeme jim, aby je angličtina bavila a pomohla jim otevřít cestu do světa.