eTwinning obohatil páťáky o nové zkušenosti

Projekt There is a castle in my town, který s námi realizovaly dvě školy ze Španělska a Itálie, začal před Vánocemi 2018 a nyní jsme v jeho závěru. Z naší školy se ho účastnilo 19 žáků z páté třídy. Celkově do projektu aktivně vstoupilo přibližně sto žáků a projekt vedly tři učitelky.

Hlavním společným tématem a pojítkem projektu byly historické památky v našich obcích či městech. Tomuto stěžejnímu tématu však předcházela řada aktivit, které vedly ke vzájemnému seznamování a poznávání (online nástěnky, videokonference). Kromě zřejmého jazykového cíle a podpory komunikace mezi vrstevníky z různých zemí, jsme díky projektu chtěli u žáků také podpořit rozvíjení kladného vztahu k historickému a kulturnímu dědictví vlastní země a nabídnout jim možnost rozšířit si kulturní povědomí o partnerských zemích.

Během práce na projektu se žáci zdokonalovali v používání cizího jazyka v reálných situacích a také zlepšovali své dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií. Celkově měl tento projekt na žáky pozivní vliv a jsem ráda, že ho u nás absolvovali právě žáci páté třídy. Na konci prvního stupně základního vzdělávání se tak sami přesvědčili o tom, že dosáhli úrovně, na které mohou anglický jazyk bez ostychu používat. Cizí jazyk jim nebyl překážkou k tomu, aby o partnerských zemích získali informace a dále s nimi pracovali. Mnozí bojovali s jinými překážkami – např. vlastní trémou ze setkání naživo, ale i to je zkušenost k nezaplacení. Projekt jsme v červnu uzavřeli společnou hrou Kahoot a vyhodnocením aktivit. Klíčové momenty z projektu zachycuje tato video ukázka a atmosféru při hře Kahoot, kdy společně 19 týmů z ČR a Španělska odpovídalo na otázky o partnerských zemích, zachycuje toto krátké video.

eTwinning si dá přes léto pauzu, ale vzhledem k ideální možnosti mezinárodní spolupráce, kterou nám nabízí, se k němu v příštím školním roce určitě zase vrátíme.