Besedy k prevenci kriminality

Během posledních dvou týdnů proběhly ve třídách na druhém stupni besedy se strážníkem Městské policie Hranice panem Petrem Šindlerem.

Tyto besedy se každým rokem opakují, ale pokaždé si z nich žáci odnesou nové poznatky.  Ohledně bezpečnosti žáky poučujeme ve škole pravidelně a určitě ani rodiče v této oblasti nezahálí. Není ovšem na škodu, když zásady bezpečného chování slyší děti i od strážníka městské policie, který je nejen díky uniformě i pro nás přirozenou autoritou.

Obsah besed je přizpůsoben věku žáků a kromě teorie z oblasti prevence kriminality se žáci často dozvědí o zajímavých případech z policejní praxe. Největší rozruch však způsobí praktické ukázky obušků, policejních pout a modelové situace (např. ozbrojený útočník ve škole, použití donucovacích prostředků). Za zajímavé besedy panu Šindlerovi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.