Adaptační program 6. třídy

Ve dnech 20. – 21. září 2018 absolvovali žáci 6. ročníku adaptační program na Tesáku.

Hlavním cílem našeho programu bylo, aby si žáci tyto dva dny, které stráví mimo školu, užili. Naučili se spolupracovat ve skupinách, poznali silné ale i slabé stránky svých spolužáků, hýbali se a hlavně zažili spoustu společných zážitků.

Část programu strávili žáci v budově, kde hráli seznamovací hry. Vyrobili si výrobek na památku (bambulku z vlny), poznávali se na fotografiích z raného dětství. Společně si sestavili třídní pravidla, která se budou snažit po návratu do školy ve své třídě dodržovat. Ve skupinách kreslili obrázek kočky, kterou si pak společně pojmenovali a složili o ní krátkou básničku.

Vyplnili také dotazník, podle kterého se zdá, že každý žák má ve třídě někoho, na koho se může se svým problémem obrátit a bere ho, jako svého kamaráda. Nikdo ze žáků se necítí být někým jiným ohrožen.

Většina programu prvního dne probíhala venku. Společně jsme se vydali na pěší túru k vodním nádržím. Po cestě sbírali žáci hřiby, společně ve skupinách plnili různé úkoly. A tak jim vůbec nepřišlo, že naše lesní procházka trvala skoro tři hodiny. Žáky nejvíce bavily venkovní hry, které jsme společně hráli před chatou. U těchto her jsme se nejvíce zasmáli a také naběhali.

Večer před spaním jsme si poslechli krátký příběh o tom, jak je každý z nás jedinečný a něčím přínosný pro své okolí.

Na závěr programu si vybral každý žák drobný dárek. Dárky přinesli všichni žáci a anonymně si je potom rozebrali. Jako památku na adaptační program obdrželi všichni účastnické listy.

Hlavní cíl programu se podařilo naplnit. Nikdo ze žáků se nevracel domů s pocitem, že je ve třídě „sám“ a že by podobný kurz nechtěl absolvovat. Zároveň si myslíme, že všichni měli dostatek příležitostí poznat ostatní spolužáky jinak, než jen ze školních lavic a možná si někdo našel i nového „kamaráda“.  

Třešničkou na dortu pak bylo počasí, které nás celé dva dny provázelo. Chvílemi jsme se cítili spíše jako na letním táboře než na školní akci. Nejzajímavější okamžiky jsou zachyceny v prezentaci a všechny fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Děkujeme všem žákům 6. ročníku za příjemně strávené dva dny v lesním prostředí.

Mgr. Ivana Pavlenová a Mgr. Marie Kociánová